【双调】新水令 春恨原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘庭信 

【双调】新水令 春恨

作者:刘庭信 朝代:元代
【双调】新水令 春恨原文

 枕痕一线印香腮,蹙春山两弯眉黛。整金钗舒玉笋,出绣户下瑶阶。穿着对
窄窄弓鞋,刚行出绣帘外。
 【驻马听】寂寂瑶阶,春日阑珊景物乖。困人天色,不堪梳洗傍妆台。梨花
寂寞玉容衰,海常零落胭脂败。自裁划,今春更比前春煞。
 【乔牌儿】指尖儿弹破腮,泪珠儿镇长在。自从他去了恹恹害,这病便重如
山深似海。
 【雁儿落】懒插这鸳鸯交颈钗,羞系这合欢带。慵把这鸾凰锦褥铺,愁
将这翡翠鲛绡盖。
 【得胜令】灵鹊儿噪庭槐,车马过长街。准备着月下星前拜,安排着春衫和
泪揩。打叠起愁怀,怕不待宁心耐,闷晶月难捱,我则怕青春不再来。
 【滴滴金】空着我便耳热眼跳,心神恍忽,失惊打怪,莫不是薄幸可憎才?
我一会家腹热肠荒,心忙意急。行出门外,空着我便立遍苍苔。
 【折桂令】将一块望夫石雾锁云霾,到如今燕侣莺俦,枉惹的蝶笑蜂猜。几
时能够单凤成双、锦鸳作对、鱼水和谐?盼佳期今春左侧,海棠开不见他回来。
想俺那多才,柳陌花街,莫不是谢馆秦楼?多应在走马章台!
 【尾声】来时节吃我一会闲顿摔,我可便不比其他性格。那其间信人搬弄的
耳朵儿来揪,把俺那薄幸的娇才面皮上掴。

【双调】新水令 春恨拼音解读

 zhěn hén yī xiàn yìn xiāng sāi ,cù chūn shān liǎng wān méi dài 。zhěng jīn chāi shū yù sǔn ,chū xiù hù xià yáo jiē 。chuān zhe duì
zhǎi zhǎi gōng xié ,gāng háng chū xiù lián wài 。
 【zhù mǎ tīng 】jì jì yáo jiē ,chūn rì lán shān jǐng wù guāi 。kùn rén tiān sè ,bú kān shū xǐ bàng zhuāng tái 。lí huā
jì mò yù róng shuāi ,hǎi cháng líng luò yān zhī bài 。zì cái huá ,jīn chūn gèng bǐ qián chūn shà 。
 【qiáo pái ér 】zhǐ jiān ér dàn pò sāi ,lèi zhū ér zhèn zhǎng zài 。zì cóng tā qù le yān yān hài ,zhè bìng biàn zhòng rú
shān shēn sì hǎi 。
 【yàn ér luò 】lǎn chā zhè yuān yāng jiāo jǐng chāi ,xiū xì zhè hé huān dài 。yōng bǎ zhè luán huáng jǐn rù pù ,chóu
jiāng zhè fěi cuì jiāo xiāo gài 。
 【dé shèng lìng 】líng què ér zào tíng huái ,chē mǎ guò zhǎng jiē 。zhǔn bèi zhe yuè xià xīng qián bài ,ān pái zhe chūn shān hé
lèi kāi 。dǎ dié qǐ chóu huái ,pà bú dài níng xīn nài ,mèn jīng yuè nán ái ,wǒ zé pà qīng chūn bú zài lái 。
 【dī dī jīn 】kōng zhe wǒ biàn ěr rè yǎn tiào ,xīn shén huǎng hū ,shī jīng dǎ guài ,mò bú shì báo xìng kě zēng cái ?
wǒ yī huì jiā fù rè cháng huāng ,xīn máng yì jí 。háng chū mén wài ,kōng zhe wǒ biàn lì biàn cāng tái 。
 【shé guì lìng 】jiāng yī kuài wàng fū shí wù suǒ yún mái ,dào rú jīn yàn lǚ yīng chóu ,wǎng rě de dié xiào fēng cāi 。jǐ
shí néng gòu dān fèng chéng shuāng 、jǐn yuān zuò duì 、yú shuǐ hé xié ?pàn jiā qī jīn chūn zuǒ cè ,hǎi táng kāi bú jiàn tā huí lái 。
xiǎng ǎn nà duō cái ,liǔ mò huā jiē ,mò bú shì xiè guǎn qín lóu ?duō yīng zài zǒu mǎ zhāng tái !
 【wěi shēng 】lái shí jiē chī wǒ yī huì xián dùn shuāi ,wǒ kě biàn bú bǐ qí tā xìng gé 。nà qí jiān xìn rén bān nòng de
ěr duǒ ér lái jiū ,bǎ ǎn nà báo xìng de jiāo cái miàn pí shàng guó 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】新水令 春恨原文,【双调】新水令 春恨翻译,【双调】新水令 春恨赏析,【双调】新水令 春恨阅读答案,出自刘庭信的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.bj-dianxintong.net//shi/60064.html

诗词类别

刘庭信的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语